2 years ago

สอน เล่น เรียน อบรม mcs-51 8051 (mcs-51)

เมื่อเราพิจารณาอุตสาหกรรมของพื้นที่ขนาดใหญ่ในการตรวจสอบการควบคุมของแต่ละส่วนที่เกี read more...2 years ago

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขึ้นอยู่กับการทดลองการวัดและการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร read more...